برنامه های وفاداری

مناسبت ها

به مناسبت سالروز تولد 1,000,000 ریال شارژ کیف پول از باشگاه هدیه بگیرید.

خرید از فروشگاه

به ازای هر 1,000,000 ریال خرید از فروشگاه 1 امتیاز در باشگاه مشتریان کسب کنید.

پلکان وفاداری باشگاه

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی غیرفعال بدانید :

  • مشتریان تا امتیاز 1 در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی برنزی بدانید :

  • مشتریان از امتیاز 1 تا امتیاز 2 در این پلکان قرار میگیرند.
  • مشتریان این پلکان برای ابقا در این رده بندی باید در 15 روز حداقل 1 امتیاز را کسب نمایند.
اطلاعات تکمیلی

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی نقره ای بدانید :

  • مشتریان از امتیاز 2 تا امتیاز 4 در این پلکان قرار میگیرند.
  • مشتریان این پلکان برای ابقا در این رده بندی باید در 15 روز حداقل 1 امتیاز را کسب نمایند.
اطلاعات تکمیلی

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی طلایی بدانید :

  • مشتریان از امتیاز 4 در این پلکان قرار میگیرند.
  • مشتریان این پلکان برای ابقا در این رده بندی باید در 15 روز حداقل 1 امتیاز را کسب نمایند.
اطلاعات تکمیلی